Giấy phép kinh doanh

Điều kiện kinh doanh khắc dấu

Điều kiện kinh doanh khắc dấu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp có thể tự quyết định số lượng, hình thức con dấu… Chi tiết »

Tìm hiểu điều kiện kinh doanh khắc dấu

Tìm hiểu điều kiện kinh doanh khắc dấu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp có thể tự quyết định số lượng, hình thức con dấu… Chi tiết »

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh là trường hợp sửa lại phần thông tin bị sai trên giấy chứng nhận đăng… Chi tiết »

Tổng hợp những trường hợp kinh doanh không cần giấy phép mới nhất

Tổng hợp những trường hợp kinh doanh không cần giấy phép mới nhất

Với luật doanh nghiệp mới có nhiều trường hợp kinh doanh không cần giấy phép vậy đâu là các đối tượng kinh doanh không… Chi tiết »

Điều kiện đăng ký kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện đăng ký kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Trong bối cảnh nông nghiệp vẫn là ngành nghề kinh tế chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành của cả nước, người… Chi tiết »

Điều kiện đăng ký kinh doanh của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Điều kiện đăng ký kinh doanh của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Theo quy định thì toàn bộ các trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường đều phải qua các đơn vị… Chi tiết »

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Là loại hình kinh doanh khá phát triển nhưng luôn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý do thiếu cơ… Chi tiết »

Điều kiện đăng ký kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi

Điều kiện đăng ký kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi đang là một trong những ngành nghề đầy tiềm năng và thu hút… Chi tiết »

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc… Chi tiết »

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp… Chi tiết »