Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Bạn là công ty cổ phần và bạn đang có nhu cầu hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập nhưng… Chi tiết »

Quy định về địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp trong nội dung đăng ký doanh nghiệp

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đặc biệt là thay đổi địa chỉ doanh nghiệp rất thường xuyên diễn ra… Chi tiết »

Khi nào doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi nào doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh? Đây là câu hỏi mà tất cả… Chi tiết »

Những việc cần làm sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những công tác pháp lý mà các doanh nghiệp thường phải thực hiện nhằm đáp… Chi tiết »

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2020

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bạn muốn thêm ngành nghề kinh doanh để mở rộng phát triển công ty, nhưng… Chi tiết »

Tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần theo quy định mới

Khi hoạt động công ty cổ phần bạn muốn làm thay đổi giám đốc công ty nhưng chưa biết về những quy định… Chi tiết »

Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định mới

Trong quá trình đi vào hoạt động sau khi thành lập công ty, bạn muốn mở rộng phạm vi ngành nghề, trụ sở,… Chi tiết »

Tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình công ty theo quy định mới

Trong quá trình hoạt động năm 2019 nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình doanh nghiệp trong năm mới 2020, nhưng còn… Chi tiết »

thay-doi-dia-chi-cong-ty-bravolaw

Dịch vụ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

Bạn muốn thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty nhưng Bạn không biết hồ sơ, thủ tục cần những gì? Tùy thuộc… Chi tiết »

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nơi đây có thể ở ngoài địa chỉ… Chi tiết »