Thay đổi đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện

Bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp nào cũng đều gắn với một địa chỉ kinh doanh cụ thể. Nhất là… Chi tiết »

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh cần thực hiện

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh cần thực hiện

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể/doanh nghiệp cần thực hiện là tiến hành thay đổi,… Chi tiết »

Thủ tục chuyển đổi giấy phép kinh doanh gồm những điều kiện gì?

Thủ tục chuyển đổi giấy phép kinh doanh gồm những điều kiện gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển nếu doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, thay đổi ngành/nghề kinh doanh,… Chi tiết »

Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh đối với từng mô hình kinh doanh

Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh đối với từng mô hình kinh doanh

Nếu doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc bị buộc thu hồi giấy phép kinh doanh vì vi phạm các… Chi tiết »

Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh gồm những trường hợp nào

Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh gồm những trường hợp nào

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cần tuân thủ theo các nội dung được duyệt trong giấy phép… Chi tiết »

Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Khi doanh nghiệp đổi mới các thông tin được cấp phép trong giấy phép kinh doanh, đặc biệt là thông tin cá nhân… Chi tiết »

Thủ tục, quy trình thực hiện thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh

Thủ tục, quy trình thực hiện thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh

Nếu doanh nghiệp thay đổi số điện thoại chính của công ty thì cần làm thủ tục thực hiện thay đổi số điện thoại… Chi tiết »

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là việc cần thực hiện nếu doanh nghiệp muốn phù hợp hơn với mô… Chi tiết »

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Hiện nay thị trường ngày cảng mở rộng thì luôn có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện nay. Trong quá trình cạnh tranh… Chi tiết »

Thay đổi thông tin đăng ký thuế năm 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế năm 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế là một trong những thủ tục không quá phức tạp nhưng do các doanh nghiệp lần… Chi tiết »