Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty như thế nào?

Thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty như thế nào?

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi quy mô nhân sự, sáp nhập, hợp nhất,… Khi đó, việc thay đổi nơi… Chi tiết »

Doanh nghiệp muốn thay đổi tên, địa chỉ phải làm gì?

Doanh nghiệp muốn thay đổi tên, địa chỉ phải làm gì?

Tên, địa chỉ doanh nghiệp là nội dung bắt buộc phải có khi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Vì vậy, khi doanh… Chi tiết »

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Điểm khác biệt căn bản giữa Công ty TNHH với Doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu… Chi tiết »

Chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp 2020

Chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp 2020

Hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần đang diễn ra thường nhật và ngày càng phát triển. Để đảm… Chi tiết »

Các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể có sự thay đổi dẫn đến có sự sai khác về các nội dung… Chi tiết »

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện

Bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp nào cũng đều gắn với một địa chỉ kinh doanh cụ thể. Nhất là… Chi tiết »

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh cần thực hiện

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh cần thực hiện

Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể/doanh nghiệp cần thực hiện là tiến hành thay đổi,… Chi tiết »

Thủ tục chuyển đổi giấy phép kinh doanh gồm những điều kiện gì?

Thủ tục chuyển đổi giấy phép kinh doanh gồm những điều kiện gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển nếu doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, thay đổi ngành/nghề kinh doanh,… Chi tiết »

Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh đối với từng mô hình kinh doanh

Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh đối với từng mô hình kinh doanh

Nếu doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc bị buộc thu hồi giấy phép kinh doanh vì vi phạm các… Chi tiết »

Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh gồm những trường hợp nào

Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh gồm những trường hợp nào

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cần tuân thủ theo các nội dung được duyệt trong giấy phép… Chi tiết »