Tạm ngưng – giải thể

Tạm ngừng hộ kinh doanh có phải đóng các loại thuế không?

Tạm ngừng hộ kinh doanh có phải đóng các loại thuế không?

Không những công ty khi tạm ngưng phải làm thủ tục mà hộ kinh doanh cũng vậy. Hộ kinh doanh khi tạm ngưng… Chi tiết »

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Tư vấn giải thể văn phòng đại diện hiện nay

Khi văn phòng đại diện của doanh nghiệp, công ty hoạt động không còn hiệu quả hoặc không cần thiết đối với công… Chi tiết »

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Theo số liệu công khai của Tổng cục thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2020 có tới 28.451 doanh nghiệp thành lập… Chi tiết »

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp do Covid 19

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp do Covid 19

Với những diễn biến khó lường bởi đại dịch Covid 19 hiện nay. Ảnh hưởng vô cùng lớn đối với mọi lĩnh vực… Chi tiết »

Khi nào cần làm thủ tục giải thể

Khi nào cần làm thủ tục giải thể

Giải thể là một trong những phương thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp một cách chủ động theo quyết định của… Chi tiết »

Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh sẽ có lúc doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhân sự, thay đổi cơ cấu mà… Chi tiết »

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả mà không muốn giải thể thì chủ doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng đăng… Chi tiết »

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 thay thế Luật Doanh nghiệp… Chi tiết »

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty – Năm 2020

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty – Năm 2020

Khi doanh nghiệp bạn hoạt động không hiệu quả, cần “đóng cửa” doanh nghiệp một thời gian để tìm ra hướng đi mới… Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục Tạm ngừng kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục Tạm ngừng kinh doanh

Trong tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể kinh doanh dẫn đến thua lỗ và… Chi tiết »