Tạm ngưng – giải thể

Giải thể công ty cần những thủ tục gì?

Giải thể công ty cần những thủ tục gì?

Hiện nay theo quy định mới được bán hành thì khi tiến hành giải thể công ty cần những thủ tục gì? và… Chi tiết »

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất hiện nay

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất hiện nay

Hiện nay, do ảnh hưởng tình hình dịch bênh, việc làm ăn của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, doanh… Chi tiết »

Tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh có thể tạm ngừng trong một thời gian cho phép. Nếu không thực hiện thủ… Chi tiết »

Giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới nhất hiện nay

Giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới nhất hiện nay

Giải thể chỉ sự không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ… Chi tiết »

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Trong tình hình hiện nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ không thể tiếp tục hoạt động… Chi tiết »

Giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất

Giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất

Trước tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động của công ty không còn khả quan như trước do… Chi tiết »

Các trường hợp và quy định giải thể công ty năm 2022

Các trường hợp và quy định giải thể công ty năm 2022

Vài năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh diễn ra quá phức tạp việc kinh doanh của nhiều công ty bị đình trệ nên… Chi tiết »

Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật

Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật

Một khi đã xác định rằng công ty không cần thiết để tồn tại thì nên tiến hành thủ tục giải thể công ty… Chi tiết »

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp gồm những gì?

Việc tạm ngừng kinh doanh xảy ra khi mà doanh nghiệp xảy ra vấn đề về nguồn vốn, khách hàng, sản phẩm…Tạm ngừng… Chi tiết »

Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Công ty sau khi giải thể có phải trả lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền hay không? Nếu phải trả… Chi tiết »