Chi nhánh – VP ĐD

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích… Chi tiết »

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Hiện nay việc thành lập văn phòng đại diện diễn ra phổ biến. Tuy nhiên việc thành lập văn phòng đại diện phải… Chi tiết »

Thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì phải nộp những loại thuế gì?

Thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì phải nộp những loại thuế gì?

Hiện nay có nhiều thắc mắc về thành lập chi nhanh cần nộp những loại thuế nào?. Hôm nay, Luật Bravolaw xin giải… Chi tiết »

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không? Là câu hỏi gây nhiều thắc mắc của chủ doanh nghiệp khi muốn thành lập chi nhánh để… Chi tiết »

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Công ty có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và ngoài nước nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của… Chi tiết »

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH

Tương tự các loại hình doanh nghiệp khác, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 chi nhánh công ty TNHH có thể được… Chi tiết »

Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện cần chuẩn bị những hồ sơ gì, quy trình thực hiện như thế nào?.… Chi tiết »

Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện

Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện

Để mở rộng hoạt đồng kinh doanh, doanh nghiệp thường chọn mở thêm chi nhanh và văn phòng đại diện, vậy thành lập… Chi tiết »

Văn phòng đại diện có được tiến hành hoạt động kinh doanh hay không?

Văn phòng đại diện có được tiến hành hoạt động kinh doanh hay không?

Với nhu cầu phát triển kinh doanh thì giờ đây hầu hết các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động đều mở… Chi tiết »

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là gì?

Để thuận tiện trong  thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, một trong những cách tối ưu được doanh nghiệp lựa… Chi tiết »