Chi nhánh – VP ĐD

Nên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?

Nên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?

Doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh ra các tỉnh, thành phố khác hay đơn thuần chỉ là đặt một… Chi tiết »

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh tùy vào từng mục… Chi tiết »

Lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Kể từ khi Luật Đầu tư 2014 chính thức có hiệu lực, các nhà đầu tư nước ngoài càng chú ý hơn tới… Chi tiết »

Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ pháp lý

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ pháp lý đang có xu hướng phát… Chi tiết »

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện có phải bố trí kế toán trưởng?

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đơn vị kế toán (ĐVKT) nên… Chi tiết »

Hồ sơ và Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện chỉ được coi là hợp lệ khi văn phòng hoàn tất mọi nghĩa vụ… Chi tiết »

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty theo quy định mới

Trong quá trình hoạt động của công ty, bạn muốn mở thêm chi nhanh công ty để phát triển lớn mạnh, nhưng lại… Chi tiết »

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập chi nhánh tại công ty TP Hồ Chí Minh là một công việc tất yếu nếu bạn muốn mở rộng, phát… Chi tiết »

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

Doanh nghiệp của bạn  là loại hình công ty TNHH hai thành viên. Bạn đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn… Chi tiết »

Tư-vấn-thành-lập-chi-nhánh-công-ty-cổ-phần-sblaw

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại TP.HCM

Thành lập chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh là một công việc tất yếu nếu bạn muốn mở rộng, phát… Chi tiết »