Thành lập doanh nghiệp

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Khi công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác thì công ty này có thể thành… Chi tiết »

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, vì những lý do như địa chỉ trụ sở chính không còn phù hợp,… Chi tiết »

Có thể chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình công ty không?

Có thể chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình công ty không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn.… Chi tiết »

Doanh nghiệp mới thành lập có được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp mới thành lập có được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Thân gửi công ty Luật Bravolaw, được biết quý công ty rất có uy tín và thương hiệu trên thị trường hiện nay.… Chi tiết »

Xử lý phần vốn góp khi thành viên công ty chết

Xử lý phần vốn góp khi thành viên công ty chết

Trong quá trình hoạt động của công ty, nhiều biến động diễn ra sẽ tác động đến dòng tiền trong doanh nghiệp, trong… Chi tiết »

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài. Chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề này để xem mức nộp là bao… Chi tiết »

Một số thay đổi nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Dưới đây Bravolaw xon tổng hợp một số… Chi tiết »

Không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại… Chi tiết »

Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì?

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có… Chi tiết »

3 lý do hộ kinh doanh nên chuyển sang công ty/doanh nghiệp

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ,… Chi tiết »