Đăng ký tên định danh

Tên định danh là gì?” là một câu hỏi đề cập đến việc xác định tên, biệt danh hoặc thông tin định danh của một cá nhân, tổ chức hoặc thực thể nào đó. Việc xác định tên định danh là rất quan trọng trong nhiều hoạt động, bao gồm kinh doanh, giao tiếp, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc tổ chức, v.v.  Pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về đăng ký sử dụng tên định danh? Tên định danh hết hạn có được gia hạn tiếp không? Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 91/2020/NĐ-CP
 • Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

Tên định danh là gì?

Theo quy định tại điều 23 Nghị định 91/2020/NĐ-CP có thể hiểu tên định danh như sau:

“Tên định danh (brandname) người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại (sau đây gọi tắt là tên định danh) bao gồm không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng; không phân biệt chữ hoa, chữ thường; không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi”.

Ngoài ra mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại.

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có trách nhiệm xây dựng, kết nối hệ thống kỹ thuật quản lý tên định danh của mình tới Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia; ngăn chặn người quảng cáo gửi tin nhắn sử dụng tên định danh không do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp.

Quy định pháp luật về sử dụng tên định danh

 • Tên định danh (brandname) người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại (sau đây gọi tắt là tên định danh) bao gồm không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng; không phân biệt chữ hoa, chữ thường; không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi.
 • Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại.
 • Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ thống tên định danh quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp và có thời hạn sử dụng là 03 năm kể từ ngày được cấp.
 • Việc đăng ký và sử dụng tên định danh được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Bình đẳng, không phân biệt đối xử; đăng ký trước được quyền sử dụng trước; tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc không dùng dấu trong tiếng Việt.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên định danh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng, tính chính xác của thông tin đăng ký và tính xác thực của các tài liệu, thông tin trong hồ sơ đăng ký.
 • Tổ chức, cá nhân không được sử dụng các tên định danh không phải do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp hoặc đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tên định danh cho phép, không được xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã đăng ký tên định danh.
 • Tổ chức, cá nhân không được sử dụng tên định danh sau khi bị thu hồi.
 • Tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và nộp chi phí duy trì hoạt động tên định danh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia

Điều 22 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về hệ thống quản lý tên định danh quốc gia như sau:

 • Là hệ thống có chức năng quản lý, lưu trữ tên định danh trên phạm vi toàn quốc.
 • Mọi tổ chức, cá nhân có thể thực hiện tra cứu thông tin về tên định danh trên Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia, dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ tendinhdanh.ais.gov.vn.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia.

Nguyên tắc sử dụng tên định danh

 • Bình đẳng, không phân biệt đối xử.
 • Đăng ký trước được quyền sử dụng trước.
 • Tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc không dùng dấu trong tiếng Việt.

Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp khi sử dụng tên định danh

 • Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng, tính chính xác của thông tin đăng ký và tính xác thực của các tài liệu, thông tin trong hồ sơ đăng ký.
 • Không được sử dụng các tên định danh không phải do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp hoặc đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Không được sử dụng tên định danh sau khi bị thu hồi.
 • Phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật và chi phí duy trì hoạt động tên định danh.

Đăng ký tên định danh là như thế nào

Từ việc tìm hiểu định nghĩa về tên định danh là gì thì nhiều độc giả băn khoăn trước câu hỏi đăng ký tên định danh là như thế nào?

Hiện theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Chính phủ ban hành thì mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện cuộc gọi ra đều phải hiển thị tên định danh. Việc đăng ký tên định danh giúp ngăn chặn tình trạng cuộc gọi rác đã làm phiền người dân trong suốt thời gian qua.

Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ thống tên định danh quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp và có thời hạn sử dụng là 03 năm kể từ ngày được cấp.

Bên cạnh đó việc đăng ký và sử dụng tên định danh được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Bình đẳng, không phân biệt đối xử; đăng ký trước được quyền sử dụng trước; tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc không dùng dấu trong tiếng Việt.

Ngoài ra các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên định danh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng, tính chính xác của thông tin đăng ký và tính xác thực của các tài liệu, thông tin trong hồ sơ đăng ký.

Hồ sơ đăng ký tên định danh

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 91/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký tên định danh có sự khác biệt giữa cá nhân và tổ chức. Cụ thể:

Hồ sơ đăng ký tên định danh đối với tổ chức gồm:

 • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;
 • Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Hồ sơ đăng ký tên định danh đối với cá nhân gồm có:

 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh

Mọi tổ chức, cá nhân đều có nhu cầu đăng ký và sử dụng tên định danh sẽ nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh thông qua một trong các phương thức sau:

Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia tại địa chỉ tendinhdanh.ais.gov.vn.

Thủ tục đăng ký cấp tên định danh

Thủ tục đăng ký cấp tên định danh bao gồm:

Đối với tổ chức

 • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực.
 • Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP;
 • Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Đối với cá nhân

 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP;
 • Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Trình tự đăng ký cấp tên định danh

Trình tự đăng ký cấp tên định danh được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công: dichvucong.mic.gov.vn.

– Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Cục An toàn thông tin thông báo kết quả và thông báo đóng lệ phí

Đối với các hồ sơ hợp lệ

Sau 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ:

Nếu cá nhân/ tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính:

 • Cục ATTT gửi email thông báo kết quả.
 • Nội dung email xác nhận kết quả hồ sơ hợp lệ và cung cấp thông tin về việc đóng lệ phí cấp tên định danh.

Nếu cá nhân/ tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử Bộ TT và TT:

 • Doanh nghiệp nhận thông tin kết quả.
 • Nhận hướng dẫn nộp lệ phí qua cổng dịch vụ công.

Đối với các hồ sơ không hợp lệ

Sau 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ:

Nếu cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cục an toàn thông tin:

 • Cục ATTT sẽ gửi email từ địa chỉ thông báo kết quả xác nhận không hợp lệ.
 • Lý do hồ sơ không hợp lệ để cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tên định danh hoàn thiện.

Nếu cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử Bộ TT và TT :

 • Doanh nghiệp sẽ nhận thông tin xác nhận kết quả chưa hợp lệ.
 • Nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công.

Bước 3: Nộp lệ phí, chi phí duy trì

Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí đăng ký tên định danh, chi phí duy trì hoạt động tên định danh.

Bước 4: Cục An toàn thông tin gửi Giấy chứng nhận đăng ký tên định danh

Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp gửi bản sao/chụp xác nhận nộp lệ phí qua tài khoản qua 02 phương thức:

 • Về địa chỉ: [email protected].
 • Đăng tải lên hệ thống dịch vụ công để xác nhận việc thanh toán.

Sau khi nhận được thông tin nộp lệ phí, Cục An toàn thông tin sẽ gửi Giấy chứng nhận tên định danh tới địa chỉ email đã đăng ký trong Bản khai đăng ký tên định danh.

Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh

Trong trường hợp Giấy chứng nhận tên định danh có sự thay đổi một trong những thông tin liên quan tới tên định danh đã được cấp hoặc bị mất, tổ chức, cá nhân thực hiện gửi bản khai tên định danh với các thông tin cập nhật theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Điều 26 Nghị định 91 với thời hạn giữ nguyên như giấy chứng nhận tên định danh đã được cấp trước đây.

Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh

 • Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh là việc cấp Giấy chứng nhận tên định danh cho tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận tên định danh với thời hạn mới.
 • Trước thời điểm hết hạn ít nhất 15 ngày, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi Bản khai tên định danh với các thông tin cập nhật theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91 và các tài liệu có liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) theo quy định tại Điều 25 Nghị định 91.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Điều 26 Nghị định 91, tên định danh được gia hạn nhiều lần, thời gian cho 01 lần gia hạn tên định danh là 03 năm.

Khi nào thu hồi tên định danh?

Việc thu hồi tên định danh thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc thực hiện cuộc gọi rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chậm nộp chi phí duy trì hoạt động tên định danh quá thời gian 30 ngày;
 • Tên định danh hết hạn sử dụng và chưa được cấp gia hạn;
 • Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân sử dụng tên định danh;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) thông báo việc thu hồi tên định danh và gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn và công bố công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử www.ais.gov.vn.

Xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng tên định danh

Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, một số hành vi liên quan đến tên định danh bị có thể bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các tên định danh không phải do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp hoặc đã được Bộ Thông tin Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp cho tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tên định danh đó cho phép hoặc sử dụng tên định sau khi bị thu hồi.
 • Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với các hành vi không xây dựng, kết nối hệ thống kỹ thuật quản lý tên định danh của mình tới Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia;

Biện pháp xử phạt bổ sung đó là buộc thu hồi mã số quản lý, tên định danh do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2, các điểm a, b, c và d khoản 3 và khoản 4 Điều 95 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Lý do nên chọn dịch vụ của Luật Bravolaw

Dịch vụ trọn gói, cam kết không phụ thu, không phát sinh thêm chi phí nào khác.

Tư vấn miễn phí từ A – Z, từ các điều kiện, thủ tục cần thực hiện trước, trong và sau thành lập cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin đơn giản, không cần đi lại nhiều lần để làm thủ tục tốn thời gian và chi phí.

Cam kết hoàn thành các thủ tục đúng tiến độ, đúng hẹn.

Bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp.

Miễn phí hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán thuế như phương pháp tính thuế, các loại thuế, các loại hóa đơn… để doanh nghiệp vừa có thể hoạt động kinh doanh đúng luật vừa có thể tối ưu thuế phải đóng.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp ngay cả khi kết thúc dịch vụ.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về hồ sơ, thủ tục đăng ký định danh . Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ đăng ký định danh của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7.

Rate this post

Mọi chi tiết về Đăng ký tên định danh xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời