Luật doanh nghiệp

Thay đổi thông tin đăng ký thuế năm 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế năm 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế là một trong những thủ tục không quá phức tạp nhưng do các doanh nghiệp lần… Chi tiết »

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid-19

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid-19

Hiện nay, tình trạng dịch covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến nền kinh tế của nước ta và trên toàn thế giới… Chi tiết »

Thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Nếu như trước ngày 01/07/2015 (trước… Chi tiết »

Quy định về trụ sở chính khi thành lập công ty

Quy định về trụ sở chính khi thành lập công ty

Trong việc thành lập công ty, việc đặt trụ sở chính chưa được các công ty thực sự chú trọng. Việc đặt trụ sở… Chi tiết »

Tạm ngừng hộ kinh doanh có phải đóng các loại thuế không?

Tạm ngừng hộ kinh doanh có phải đóng các loại thuế không?

Không những công ty khi tạm ngưng phải làm thủ tục mà hộ kinh doanh cũng vậy. Hộ kinh doanh khi tạm ngưng… Chi tiết »

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Tư vấn giải thể văn phòng đại diện hiện nay

Khi văn phòng đại diện của doanh nghiệp, công ty hoạt động không còn hiệu quả hoặc không cần thiết đối với công… Chi tiết »

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Theo số liệu công khai của Tổng cục thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2020 có tới 28.451 doanh nghiệp thành lập… Chi tiết »

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp do Covid 19

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp do Covid 19

Với những diễn biến khó lường bởi đại dịch Covid 19 hiện nay. Ảnh hưởng vô cùng lớn đối với mọi lĩnh vực… Chi tiết »

Khi nào cần làm thủ tục giải thể

Khi nào cần làm thủ tục giải thể

Giải thể là một trong những phương thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp một cách chủ động theo quyết định của… Chi tiết »

Hướng dẫn phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động… Chi tiết »