Luật doanh nghiệp

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2021, theo đó có nhiều nội dung được sửa đổi,… Chi tiết »

Quy dịnh độ tuổi thành lập Doanh Nghiệp 2021

Quy dịnh độ tuổi thành lập Doanh Nghiệp 2021

Ở thời điểm hiện tại, pháp luật có quy định độ tuổi thành lập doanh nghiệp. Do đó, để được tư vấn chi… Chi tiết »

Từ 01/01/2021 doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

Từ 01/01/2021 doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

Việc doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng, đây là một trong những nội dung đáng chú ý được… Chi tiết »

Những công việc doanh nghiệp tiến hành làm đầu năm 2021

Những công việc doanh nghiệp tiến hành làm đầu năm 2021

Những công việc doanh nghiệp cần tiến hành làm đầu năm 2021 là gì? Hãy cùng công ty luật Bravolaw tìm hiểu chi… Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 nhanh chóng

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 nhanh chóng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi. Thủ tục… Chi tiết »

6 quy định mới từ năm 2021 liên quan đến mọi hộ kinh doanh

6 quy định mới từ năm 2021 liên quan đến mọi hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành… Chi tiết »

4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021

4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến người… Chi tiết »

Điểm mới của Nghị định 01/2021 so với Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới của Nghị định 01/2021 so với Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ… Chi tiết »

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ 2021 có gì mới?

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ 2021 có gì mới?

Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của… Chi tiết »

5 thay đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

5 thay đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định về việc thành lập, tổ chức quản… Chi tiết »