Luật doanh nghiệp

Tư vấn điều kiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn điều kiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 31, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020 thì tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp… Chi tiết »

Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh sẽ có lúc doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhân sự, thay đổi cơ cấu mà… Chi tiết »

Thay đổi tên viết tắt của công ty bằng cách nào?

Thay đổi tên viết tắt của công ty bằng cách nào?

Hiện nay, trong suốt quá trình công ty hoạt động, thì sẽ có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu, tên của công… Chi tiết »

Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhanh, văn phòng đại diện doanh nghiệp

Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhanh, văn phòng đại diện doanh nghiệp

Một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sau khi thành lập công ty vì để đáp ứng nhu cầu mà cần mở các chi… Chi tiết »

Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không?

Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không?

Tên công ty cũng giống như thương hiệu của công ty, sẽ được nhắc đến thường xuyên khi chủ công ty hay nhân… Chi tiết »

Nghị định số 01/2021/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 01/2021/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp

Trong những năm gần đây môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam không ngừng được cải thiện để đáp ứng… Chi tiết »

Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Luật doanh nghiệp 2020, quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh… Chi tiết »

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty in ấn

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty in ấn

Hiện nay, ngành nghề in ấn là một trong những ngành nghề phổ biến ở nước ta. Để một doanh nghiệp có thể… Chi tiết »

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh và Lưu Ý

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh và Lưu Ý

Bạn muốn đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh nhưng gặp khó khăn về hồ sơ, thủ tục thành lập. Đừng bỏ… Chi tiết »

Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của… Chi tiết »