Thành lập doanh nghiệp

Có phải sửa đổi Điều lệ công ty khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực?

Có phải sửa đổi Điều lệ công ty khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực?

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ hết hiệu lực. Nhiều cá nhân, tổ chức băn khoăn liệu có phải sửa đổi… Chi tiết »

Thành lập công ty năm 2021 và 7 điểm mới cần lưu ý

Thành lập công ty năm 2021 và 7 điểm mới cần lưu ý

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, việc thành lập doanh nghiệp từ 2021 sẽ có nhiều thay… Chi tiết »

Thay đổi, bổ sung ngành nghề dịch vụ lưu trú và ăn uống cho doanh nghiệp

Thay đổi, bổ sung ngành nghề dịch vụ lưu trú và ăn uống cho doanh nghiệp

Lưu trú và ăn uống luôn là nhu cầu lớn của con người. Nắm bắt được nhu cầu thị trường này, hiện nay… Chi tiết »

Các trường hợp và thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quy định pháp luật

Các trường hợp và thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quy định pháp luật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên muốn chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ vốn điều lệ của mình, hoặc để… Chi tiết »

Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế có bị phạt không?

Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế có bị phạt không?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập… Chi tiết »

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh tùy vào từng mục… Chi tiết »

Khi nào doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi nào doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thông báo công khai nội dung công bố đăng ký doanh… Chi tiết »

Quy định pháp luật về dấu của doanh nghiệp và thủ tục thông báo mẫu con dấu mới nhất năm 2020

Quy định pháp luật về dấu của doanh nghiệp và thủ tục thông báo mẫu con dấu mới nhất năm 2020

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó có nhiều… Chi tiết »

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Khi công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác thì công ty này có thể thành… Chi tiết »

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, vì những lý do như địa chỉ trụ sở chính không còn phù hợp,… Chi tiết »