Thành lập doanh nghiệp

Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không?

Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không?

Tên công ty cũng giống như thương hiệu của công ty, sẽ được nhắc đến thường xuyên khi chủ công ty hay nhân… Chi tiết »

Quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp được ghi nhận từ nghị định 43/2010/NĐ-CP. Tới Nghị định 78/2015/NĐ-CP tinh thần… Chi tiết »

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nguyên tắc là điều cơ bản định ra, làm cơ sơ cho các mối quan hệ xã hội, là điều cơ bản rút… Chi tiết »

Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Theo Luật doanh nghiệp trường hợp nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Luật doanh nghiệp 2020, quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh… Chi tiết »

Công ty có quyền đăng ký bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Công ty có quyền đăng ký bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ… Chi tiết »

Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay, không cấm doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật. Điều này rất thuận tiện… Chi tiết »

Các Đăng ký Thành Lập Doanh Nghiệp Trực Tuyến

Cách Đăng ký Thành Lập Doanh Nghiệp Trực Tuyến

Hình thức thành lập doanh nghiệp trực tuyến đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức do… Chi tiết »

Thành Lập Doanh Nghiệp Mất Bao Lâu Để Có Kết Quả

Thành Lập Doanh Nghiệp Mất Bao Lâu Để Có Kết Quả

Thời gian thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, đối tượng thực hiện đóng vai trò quan trọng… Chi tiết »

Tư Vấn Viên Chức Có Được Thành Lập Doanh Nghiệp Không?

Tư Vấn Viên Chức Có Được Thành Lập Doanh Nghiệp Không?

Những đối tượng nào là viên chức? Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Viên chức chịu sự điều chỉnh của… Chi tiết »

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty in ấn

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty in ấn

Hiện nay, ngành nghề in ấn là một trong những ngành nghề phổ biến ở nước ta. Để một doanh nghiệp có thể… Chi tiết »