Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật là việc thay đổi người lãnh đạo, được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của công ty, với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước và đồng thời là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Công ty. Dưới dây Bravolaw xin giới thiệu quy trình tiến hành thay đổi người đại diện theo phát luật như sau:

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đứng đầu công ty, được công ty ủy quyền, thay mặt công ty thực hiện các giao dịch vì lợi ích của công ty, với đối tác, khách hàng và cơ quan Nhà nước. Quyền và chức năng của người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú ở Việt Nam; trong trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh thư hoặc hộ chiếu;
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế;
– Mục lục hồ sơ (Ghi theo thứ tự trên);
– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

a) Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và lệ phí đắng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.
– Tiếp nhận hồ sơ:

+ Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.
+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Trả kết quả:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” – Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

4. Cơ quan giải quyết

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư;
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

5. Thời hạn giải quyết:

– 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

4.8/5 - (6 votes)

Mọi chi tiết về Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Bài viết liên quan :

Không có comment nào !

Để lại một trả lời