Thành lập công ty

Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp

Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp

Năm 2014 có rất nhiều các qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp. Trên… Chi tiết »

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh… Chi tiết »

Các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp

Các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp

Các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày… Chi tiết »

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của… Chi tiết »

Thành lập công ty tại Bắc Ninh

Thành lập công ty tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một địa bàn có khá nhiều điểm thuận lợi cho phát triển việc kinh doanh, là nơi thu hút nhiều… Chi tiết »

Xử lý phần vốn góp khi thành viên công ty chết

Xử lý phần vốn góp khi thành viên công ty chết

Trong quá trình hoạt động của công ty, nhiều biến động diễn ra sẽ tác động đến dòng tiền trong doanh nghiệp, trong… Chi tiết »

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế năm 2020 Kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm có kinh… Chi tiết »

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2020?

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2020?

Công ty cổ phần luôn là loại hình doanh nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay. Thành lập công ty cổ phần cần… Chi tiết »

Chữ ký số là gì? Tìm hiểu về chữ ký số theo quy định pháp luật

Chữ ký số là gì ? Quy định của pháp luật về chữ ký số ? Bảng giá chữ ký số giá rẻ… Chi tiết »

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ? Quy định theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ? Quy định theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty là ai ? Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật… Chi tiết »