Mẫu văn bản pháp luật

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Tất cả các công ty du lịch muốn kinh doanh lữ hành nội địa hay quốc tế cần phải xin giấy phép kinh… Chi tiết »

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động CN , VPP và địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động CN , VPP và địa điểm kinh doanh

Mẫu văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động… Chi tiết »

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Loại… Chi tiết »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn mới nhất “Đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm” Dowload: tại đây CỘNG HOÀ XÃ HỘI… Chi tiết »

Hướng dẫn nội dung hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn nội dung hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục… Chi tiết »

Văn bản pháp luật

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh… Chi tiết »

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH Loại văn bản /… Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Loại văn bản / tài… Chi tiết »

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Luật DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Loại văn bản / tài liệu   Là… Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Loại… Chi tiết »