Mẫu văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh… Chi tiết »

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH Loại văn bản /… Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : NGHỊ ĐỊNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Loại văn bản / tài… Chi tiết »

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Luật DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Loại văn bản / tài liệu   Là… Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Loại… Chi tiết »

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN… Chi tiết »

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN… Chi tiết »

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Loại… Chi tiết »

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Loại văn… Chi tiết »

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Loại… Chi tiết »