GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Văn bản pháp luật

Tên / Số / ký hiệu : GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
Loại văn bản / tài liệu  GIẤY ĐỀ NGHỊ
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực  THÀNH LẬP CÔNG TY
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Download
Trích dẫn nội dung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………..………….. Giới tính: ………………..

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../……./……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………….

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
Bình chọn bài viết!

Mọi chi tiết về GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : ceo@bravolaw.vn

Bài viết liên quan :

Không có comment nào !

Để lại một trả lời