Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

1. Trường hợp cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trường hợp bị mất.

– Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
– Xác nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã khai báo mất giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

2. Hồ sơ cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

– Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
– Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

3. Trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dung.

– Đối với những doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng hàng đa cấp không xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bàng hàng đa cấp trong thời hạn một năm kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp.
Việc cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đã bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng được thực hiện như việc xin cấp mới giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Rate this post

Mọi chi tiết về Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời