Thủ tục xin giấy phép bán hàng đa cấp

I. Bán hàng đa cấp là gì?

– Bán hàng đa cấp là một phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các kiểu sau:
– Việc tiếp thị để bán lẻ thông hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau.
– Hàng hóa được người tham gia đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người dùng ở nơi ở, làm việc của người tiêu dùng hay các địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên.
– Những người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác từ việc tiếp thị bán hàng của mình và những người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp nhận.

Xem thêm:

Công ty tư vấn Bravolaw xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục xin giấy phép bán hàng đa cấp như sau:

xin giấy phép bán hàng đa cấp

xin giấy phép bán hàng đa cấp

II. Thủ tục xin giấy phép bán hàng đa cấp gồm

1. Hồ sơ xin giấy phép bán hàng da cấp:

– Đơn đề nghị xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp.
– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ.
– Bản sao công chứng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh(trường hợp hoàng hóa là làng hóa kinh doanh có điều kiện).
– Danh sách, thông tin những người đứng đầu doanh nghiệp, có ảnh và xác nhận của công an. Đối với người nước ngoài cần phải có xác nhận của đại sứ quán, hoặc lãnh sự quán tại Việt Nam mà người nước ngoài mang quốc tịch.
– Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.
– Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.

2. Thông tin khách hàng.

Quý khách hàng khi tiến hành xin giấy phép bán hàng đa cấp cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quý.
– Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh(với hàng hóa kinh doanh có điều kiện).
– Bản danh sách thông tin người đứng đầu doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan công an, trường hợp có người nước ngoài phải có xác nhận của đại sứ quan hoặc lãnh sự quán tại Việt Nam mà người nước ngoài mang quốc tịch.
– Nội dung chương trình bán hàng theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 nghị định 110/2005/ND-CP.
– Chương trình đào tạo người tham gia có nội dung được quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 nghị định 110/2005/ND-CP.

3. Công việc Bravolaw cần thực hiện.

– Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin giấy phép bán hàng đa cấp và tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.
– Theo dõi tiến trình hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước theo giấy hẹn.
– Trả kết quả, thanh lý hợp đồng với khách hàng.

5/5 - (1 vote)

Mọi chi tiết về Thủ tục xin giấy phép bán hàng đa cấp xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Bài viết liên quan :

Không có comment nào !

Để lại một trả lời