Trách nhiệm của thành viên công ty TNHH

Khi góp vốn vào công ty, ngoài những quyền lợi được hưởng từ lợi nhuận thu được thông qua hoạt động kinh doanh, người tham gia góp vốn cũng có những trách nhiệm nhất định đối với công ty tương ứng với khoản vốn mình đã góp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết

Tư cách thành viên công ty TNHH được hình thành khi người góp vốn tham gia góp vốn vào công ty. Trách nhiệm đầu tiên mà thành viên góp vốn phải làm là góp đủ số vốn trong đúng thời gian đã cam kết theo điều lệ công ty.

 • Thành viên công ty phải góp đúng loại tài sản đã cam kết. Nếu góp bằng loại tài sản khác phải được sự đồng ý của đa số các thành viên còn lại.
 • Trong khoảng thời gian góp vốn được quy định trong điều lệ, nếu thành viên chưa góp đủ phần vốn đã cam kết, thành viên công ty TNHH vẫn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng phần vốn góp đã đăng ký.
 • Sau khoảng thời gian quy định, nếu thành viên công ty vẫn không thực hiện góp đủ phần vốn đã cam kết, thành viên đó sẽ chỉ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với khoản vốn thực tế đã góp vào công ty. Nếu thành viên chưa thực hiện trách nhiệm góp vốn, sẽ không còn là thành viên của công ty.
 • Khi đã góp đúng và đủ số vốn đã cam kết, thành viên công ty TNHH sẽ được công ty cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp và ghi vào Sổ đăng ký thành viên.

Lưu ý:

 • Khi hết thời hạn quy định mà có thành viên chưa thực hiện góp vốn hoặc góp vốn chưa đủ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Thành viên góp vốn vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vục tài chính của công ty tương ứng với phần vốn cam kết góp phát sinh trong khoảng thời gian này.

Không được rút phần vốn đã góp ra khỏi công ty

Khoản vốn mà thành viên đã góp vào công ty trở thành tài sản của công ty nên thành viên không thể trực tiếp rút lại phần vốn đã góp. Trong một số trường hợp, thành viên công ty TNHH được quyền thực hiện một số hoạt động để thu lại khoản vốn đã góp của mình thông qua các thủ tục thay đổi.

Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình

 • Trong trường hợp thành viên công ty TNHH không đồng ý với Quyết định của Đại hội đồng thành viên về việc sửa đổi điều lệ công ty hay các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.
 • Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải được lập thành văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định của Đại hội đồng thành viên được thông qua.
 • Trường hợp công ty không đồng ý mua lại phần vốn góp thì thành viên được phép tự do chuyển nhượng.

Chuyển nhượng phần vốn góp

 • Thành viên công ty TNHH muốn chuyển nhượng phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại. Nếu các thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết thì thành viên mới được chuyển nhượng cho người khác.
 • Thành viên nhận chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ liên quan tương ứng tỷ lệ phần vốn góp.

Thay đổi vốn điều lệ

Đối với những công ty TNHH đã hoạt động kinh doanh từ đủ 2 năm trở lên có thể giảm vốn bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ góp vốn.

Tuân thủ điều lệ công ty

 • Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty được xem như bản “hiến pháp” riêng của mỗi doanh nghiệp, là căn cứ cơ bản nhất, làm cơ sở giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.
 • Việc tuân thủ điều lệ công ty là trách nhiệm của mỗi thành viên bởi điều lệ được soạn dựa trên chính sự thỏa thuận của những thành viên góp vốn thành lập. Khi điều lệ được chấp hành một cách nghiêm túc, công ty sẽ vận hành trơn tru.

Ngoài các nghĩa vụ và trách nhiệm như đã phân tích ở trên, thành viên công ty TNHH còn có trách nhiệm:

 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân nếu nhân danh công ty thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện các hoạt động kinh doanh không phục vụ lợi ích công ty hay làm phương hại đến quyền lợi của người khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung về trách nhiệm của thành viên công ty TNHH. Nếu có vướng mắc,  hãy liên hệ với Luật Bravolaw để  được hỗ trợ giải đáp và tư vấn nhé.

Rate this post

Mọi chi tiết về Trách nhiệm của thành viên công ty TNHH xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời