Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức có kết cấu chặt chẽ được thành lập và hoạt động theo những cơ chế đặc thù tương ứng với loại hình được hình thành. Mỗi doanh nghiệp thông thường sẽ có những người đứng đầu hoặc đại diện để thực hiện hay điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xem là một chủ thể tiên quyết và có vai trò quan trọng quá trình vận hành và mọi hoạt động của chính doanh nghiệp.

Cập nhật bài viết theo luật hiện hành: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định 2022

Xem thêm các bài viết:

Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chính vì có quyền quyết định gần như đối với mọi vấn đề của doanh nghiệp nên pháp luật hiện hành đã quy định về trách nhiệm của người đại diện nhằm đảm bảo được các quyền và lợi ích tốt nhất đối với doanh nghiệp. Cụ thể Điều 14 Luật này quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ theo Hotline: 1900 6296 để được giải đáp.

Rate this post

Mọi chi tiết về Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời