Thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Bravolaw chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ liên quan tới doanh nghiệp cũng như là xin các laoij giấy phép các bạn có thể liên hệ 1900 6296 để được tư vấn miễn phí. Hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ  QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM.

thanh-lap-trung-tam-gioi-thieu-viec-lam

2. Điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm:

1. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

4. Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

5. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

6. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

7. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm:

– Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập;

– Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung: sự cần thiết; mục tiêu; nhiệm vụ cụ thể và việc đảm bảo các điều kiện để thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này; tính khả thi của đề án.

Đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thì đề án thành lập Trung tâm phải có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

Đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị – xã hội thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ được thành lập và hoạt động.

– Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm.

4. Thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý hoặc chấp thuận việc thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn.

– Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của các Bộ, ngành và tổ chức đó.

5. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm:

5.1 Điều kiện:

– Có địa điểm và trụ sở ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp. Nếu trụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên

– Có phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động, phòng sử dụng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, Fax, E-mail và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng.

– Có ít nhất 2 tỷ đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. ( BRAVOLAW có dịch vụ hỗ trợ)

– Có ít nhất 15 (mười năm) cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.

5.2 Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng).

– Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

5.3 Thời hạn giấy phép:

Giấy phép cấp cho doanh nghiệp với thời hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng và mỗi lần gia hạn tiếp theo là không quá 36 (ba mươi sáu) tháng.

5.4 Trình tự cấp giấy phép:

– Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Mở, sử dụng và tất toán tài khoản ký quỹ:

– Hồ sơ mở tài khoản ký quỹ:

· Giấy đề nghị mở tài khoản ký quỹ;

· Các giấy tờ chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

· Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam – bảo đảm các khoản thanh toán khác” và xác nhận số tiền doanh nghiệp ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm.

– Sử dụng tài khoản ký quỹ

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Nghị định 19, thủ tục cụ thể như sau:

· Có giấy đề nghị của doanh nghiệp cùng với văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động.

· Riêng lãi của tài khoản, doanh nghiệp được rút mà không cần sự đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bravolaw chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ liên quan tới doanh nghiệp cũng như là xin các loại giấy phép các bạn có thể liên hệ 1900 6296 để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (1 vote)

Mọi chi tiết về Thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Bài viết liên quan :

One Response to “Thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm”

  1. Nguyễn công khởi

    Apr 17. 2019

    Em có làm bên phòng nhân sự của một công ty ,do cty đang mở rộng phân xưởng e muốn trực tiếp mở một nơi tuyển dụng công nhân cho cty .vậy có cần phải xin giấy phép mở trung tâm k ạ?,nếu có cần nhubgwx thủ tục gi ?

    Reply to this comment

Để lại một trả lời