Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH ở TPHCM

Bên cạnh trụ sở chính thì các hoạt động hay chức năng vốn có của doanh nghiệp có thể được diễn ra tại chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động đôi khi chủ sở hữu thấy rằng việc tồn tại của chi nhánh là không cần thiết hay không thể thực hiện hoặc thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy mà doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hay chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Cùng Luật Bravolaw tim hiểu thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH ở TPHCM qua bài viết dưới đây nhé!.

Quy trình giải thể chi nhánh công ty TNHH

Điều 60 Nghị định 78/2018/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc giải thể hay chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó thủ tục này sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

  • Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và hồ sơ có liên quan đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
  • Bước 2: Phòng Đăng kýkinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với trường hợp chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty TNHH ở TPHCM

Theo quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh (quyết định của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

– Con dấu của chi nhánh (nếu có)

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh và người đứng đầu chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Trên đây là nội dung cơ bản của quá trình giải thể chi nhánh công ty TNHH mà doanh nghiệp sẽ phải triển khai. Tuy nhiên thực tế khi thực hiện bạn có thể sẽ gặp phải những trở ngại và khó khăn nhất định. Hãy liên hệ với Luật Bravolaw để được hỗ trợ và cung cấp phương thức thực hiện thủ tục này hiệu quả nhất.

Rate this post

Mọi chi tiết về Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH ở TPHCM xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời