Thay đổi vốn điều lệ công ty cần chuẩn bị những gì?

Thay đổi vốn điều lệ là một quyết định mang tính bước ngoặt, đặc biệt là với loại hình công ty cổ phần, khi mà công tác quản lý điều hành tương đối khó khăn và phức tạp bởi số lượng cổ đông lớn và đa dang ngành, nghề. Vậy khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ có những thủ tục và điều kiện gì

Doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, bạn đang có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh và cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Nhưng bạn chưa biết phải thực hiện những thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào và cần có những điều kiện gì?

Bài viết mới:

Thay đổi vốn điều lệ của công ty

Chúng tôi – Bravolaw là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và thực hiện các dịch vụ xin chia sẻ bài viết thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau.
Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và các công tác liên quan, Bravolaw xin tư vấn như sau:
Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên
•             Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
•             Theo quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
•             Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về việc ĐKDN;
•             Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ KH & ĐT;
•             Theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí ĐKKD.
Điều kiện để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên
Doanh nghiệp được cấp Giấy CN ĐKDN khi có đủ các điều kiện sau:
•             Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
•             Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
•             Có đầy đủ thông tin về ĐKKD & ĐK Thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
•             Có Hồ sơ ĐKKD hợp lệ theo quy định của pháp luật;
•             Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

I. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công tác chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ.
A – Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ
1. Giấy đề nghị thay đổi – Theo mẫu (do người đại diện theo pháp luật ký).
2. Quyết định bằng Văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
Trường hợp có tiếp nhận thành viên mới
3.1. Giấy tờ xác nhận về việc góp vốn vào công ty của thành viên mới.
3.2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới:
3.2.1. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:
•             Thành viên mới là Công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
•             Thành viên mới là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/ Giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
3.2.2. Quyết định thành lập/ Giấy CN ĐKDN / Giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị  định này của người đại diện theo Ủy quyền và Văn bản Ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức  (nội dung Văn bản Ủy quyền được quy định tại điều 15 Luật doanh nghiệp);
3.2.3. Giấy CN ĐKĐT đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập/ Tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có  vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các Văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Bản gốc Giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKKD & Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKDK & ĐK Thuế;
5. Danh mục hồ sơ: Theo thứ tự trên.
6. Quy định về bìa hồ sơ: Bằng bìa giấy mỏng / Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
8. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B – Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ
1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN – Theo mẫu (do người đại diện theo pháp luật ký).
2. Quyết định bằng Văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
3. Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
4. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
5. Bản gốc Giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKKD & Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKDK & ĐK Thuế;
6. Danh mục hồ sơ: Theo thứ tự trên.
7. Quy định về bìa hồ sơ: Bằng bìa giấy mỏng / Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
9. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD – Sở KH & ĐT
•             Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư .
•             Hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa  chỉ Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn
Thời gian làm việc:
•             Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.
•             Chuyên viên Phòng ĐKKD sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
•             Nếu hồ sơ hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy CN ĐKD.
•             Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Những thông tin doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên
•             Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
•             Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
•             Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy CN ĐKDN chưa có những thông tin trên.
•             Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về ĐKKD & ĐK Thuế trong trường hợp có sai khác.
•             Trường hợp GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có VỐN PHÁP ĐỊNH, doanh nghiệp chỉ được đăng ký GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức VỐN PHÁP ĐỊNH áp dụng đối với ngành, nghề đó.
•             Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mong rằng sẽ giúp Quý doanh nghiệp sớm giải quyết được các vướng mắc mà mình đang gặp phải.
Bravolaw luôn sẵn sàng hoàn thành mọi vấn đề của Quý doanh nghiệp một các nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất.
Bravolaw và dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
•             Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Anh;
•             Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp;
•             Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
•             Thay đổi các thông tin liên hệ như số điện thoại, fax, email, website,…;
•             Rút ngành nghề kinh doanh;
•             Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
•             Thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ;
•             Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thành viên, cổ đông của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông doanh nghiệp;
•             Tư vấn thành lập chi nhánh công ty;
•             Tư vấn thành lập văn phòng đại diện;
•             Tư vấn lập địa điểm kinh doanh;
•             Và tư vấn các nội dung khác có liên quan.
Hồ sơ Quý Doanh nghiệp cần cung cấp
•             Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN/ Giấy CN ĐKKD;
•             Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKKD và ĐK Thuế;
•             Giấy tờ, văn bản xác nhận về vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
•             Chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều cá nhân trong Doanh nghiệp (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề);
•             CMND người đại diện mới về mặt pháp luật của Doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật);
•             Các thông tin liên quan khác, như: Địa chỉ trụ sở mới của Doanh nghiệp, Email, Số điện thoại, Fax…
Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động, Bravolaw sẽ tư vấn và hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp các công tác liên quan đến vấn đề quản lý và điều hành doanh nghiệp, như:
•             Dịch vụ Kế toán – Thuế, BHXH, BHYT.
•             Dịch vụ Khắc dấu, Chữ ký số và đăng ký nộp Thuế qua mạng.
•             Dịch vụ in Hóa đơn, in các sản phẩm khác.
•             Dịch vụ Đào tại Kế toán.

II. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần.

Quản lý, điều hành một doanh nghiệp là một công việc đòi hỏi người chủ doanh nghiệp phải có đủ nghị lực, trí lực và sự quyết đoán trong mỗi thời điểm, mỗi kế hoạch để có thể đưa doanh nghiệp của mình vượt qua những thời khắc khó khăn và vươn lên phát triển.
Thay đổi vốn điều lệ là một quyết định mang tính bước ngoặt, đặc biệt là với loại hình công ty cổ phần, khi mà công tác quản lý điều hành tương đối khó khăn và phức tạp bởi số lượng cổ đông lớn và đa dang ngành, nghề. Vậy khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ có những thủ tục và điều kiện gì?
1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần.
Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần.
•             Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
•             Theo quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
•             Theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về ĐKDN;
•             Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về ĐKDN;
•             Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ KH & ĐT;
•             Theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí ĐKKD.
Điều kiện để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần.
•             Doanh nghiệp được cấp Giấy CN ĐKDN khi có đủ các điều kiện sau:
•             Doanh nghiệp đã đăng ký Thông tin số điện thoại liên lạc;
•             Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
•             Có đầy đủ thông tin về ĐKKD & ĐK Thuế trên Hệ thống Thông tin doanh nghiệp Quốc gia;
•             Có Hồ sơ ĐKKD hợp lệ theo quy định của pháp luật;
•             Nộp đủ lệ phí ĐKDN theo quy định của pháp luật.
2.Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần
2.1 Hồ sơ Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần.
Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định:
A.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:
•             Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần  – Theo mẫu quy định (do người đại diện theo pháp luật ký);
•             Quyết định bằng Văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
•             Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKKD & Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKDK & ĐK Thuế;
•             Danh mục hồ sơ: Theo thứ tự trên.
•             Quy định về bìa hồ sơ: Bằng bìa giấy mỏng / Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
•             Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
•             Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành Cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:
•             Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần – Theo mẫu quy định (do người đại diện theo pháp luật ký).
•             Quyết định bằng Văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng Cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán Cổ phần;
•             Quyết định bằng Văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán Cổ phần
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKKD & Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKDK & ĐK Thuế;
•             Danh mục hồ sơ: Theo thứ tự trên.
•             Quy định về bìa hồ sơ: Bằng bìa giấy mỏng / Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
•             Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
•             Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.2 Tiến hành nộp hồ sơ
•             Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư .
•             Hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa  chỉ Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn
Thời gian làm việc:
•             Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.
•             Chuyên viên Phòng ĐKKD sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện: Theo thông tin về ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
•             Nếu hồ sơ hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy CN ĐKD.
•             Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Những thông tin doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty Cổ phần.
•             Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
•             Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
•             Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy CN ĐKDN chưa có những thông tin trên.
•             Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về ĐKKD & ĐK Thuế trong trường hợp có sai khác.
•             Các thủ tục tiến hành đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.
•             Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần. Mong rằng sẽ giúp Quý doanh nghiệp sớm giải quyết được các vướng mắc mà mình đang gặp phải.
Bravolaw luôn sẵn sàng hoàn thành mọi vấn đề của Quý doanh nghiệp một các nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất.
Bravolaw và dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
•             Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Anh;
•             Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp;
•             Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
•             Thay đổi các thông tin liên hệ như số điện thoại, fax, email, website,…;
•             Rút ngành nghề kinh doanh;
•             Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
•             Thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ;
•             Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thành viên, cổ đông của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông doanh nghiệp;
•             Tư vấn thành lập chi nhánh công ty;
•             Tư vấn thành lập văn phòng đại diện;
•             Tư vấn lập địa điểm kinh doanh;
•             Và tư vấn các nội dung khác có liên quan.
Hồ sơ Quý Doanh nghiệp cần cung cấp
•             Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN/ Giấy CN ĐKKD;
•             Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKKD và ĐK Thuế;
•             Giấy tờ, văn bản xác nhận về vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
•             Chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều cá nhân trong Doanh nghiệp (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề);
•             CMND người đại diện mới về mặt pháp luật của Doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật);
•             Các thông tin liên quan khác, như: Địa chỉ trụ sở mới của Doanh nghiệp, Email, Số điện thoại, Fax…
Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động, Bravolaw sẽ tư vấn và hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp các công tác liên quan đến vấn đề quản lý và điều hành doanh nghiệp, như:
•             Dịch vụ Kế toán – Thuế, BHXH, BHYT.
•             Dịch vụ Khắc dấu, Chữ ký số và đăng ký nộp Thuế qua mạng.
•             Dịch vụ in Hóa đơn, in các sản phẩm khác.
•             Dịch vụ Đào tại Kế toán.
Bravolaw Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Bravolaw và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
Trong tất cả dịch vụ Bravolaw
•             Không phát sinh thêm chi phí khác.
•             Tư vấn chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
•             Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
•             Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Rate this post

Mọi chi tiết về Thay đổi vốn điều lệ công ty cần chuẩn bị những gì? xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời