Bài viết với tag : "văn bản pháp luật"

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TÊN DOANH NGHIỆP:……   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         … Chi tiết »

Hướng dẫn nội dung hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn nội dung hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục… Chi tiết »

Văn bản pháp luật

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh… Chi tiết »

Luật quảng cáo

Luật quảng cáo

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : LUẬT QUẢNG CÁO Loại văn bản / tài liệu Pháp luật kinh… Chi tiết »

Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : LUẬT DOANH NGHIỆP Loại văn bản / tài liệu Pháp luật kinh… Chi tiết »