Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Khi công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác thì công ty này có thể thành lập một hoặc nhiều công ty con. Các công ty con này có tư cách pháp nhân để tự chịu trách nhiệm trong các giao dịch nhưng vẫn chịu sự chi phối về vốn, bổ nhiệm nhân sự hoặc việc sửa đổi bổ sung điều lệ bởi công ty mẹ. Từ mối liên hệ này giúp công ty mẹ nắm tầm kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo sự phát triển chung của công ty mẹ và các công ty con.

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020

Khái niệm công ty mẹ, công ty con

Theo Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Lưu ý: 

 • Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
 • Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới.

Như vậy, có thể thấy công ty mẹ có thể có nhiều công ty con nhưng một công ty con không được có nhiều công ty mẹ.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Theo Điều 196 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con như sau:

 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con.
 2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.
 3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 4. Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
 6. Trường hợp hoạt động kinh doanh doanh bị công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Trên đây là những thông tin về Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020. Mọi vấn đề vướng mắc về pháp luật doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Bravolaw theo hotline 1900.6296 để được tư vấn, hỗ trợ. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư chúng tôi cam kết hỗ trợ, hướng dẫn: đầy đủ chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công.

Rate this post

Mọi chi tiết về Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định pháp luật mới nhất năm 2020 xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời