Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, cá nhân sở hữu phần vốn góp tại công ty. Quyền và nghĩa vụ của những thành viên này như thế nào hãy cùng Bravolaw tìm hiểu về vấn đề này.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên hội đồng quản trị có các quyền sau đây: 

 • Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý;

Ngoài các quyền nói trên, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có các quyền sau đây: 

 • Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;
 • Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp vái quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

 • Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ một số trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp
 • Tuân thủ Điều lệ công ty.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
 • Vi phạm pháp luật;
 • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
 • Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Trên đây là những quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên mà Bravolaw muốn gửi đến bạn đọc, trong qua trình đọc nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp thì bạn chỉ cần nhấc máy gọi cho chúng tôi tôi qua Hotline: 19006296 để được chuyên viên giải đáp mọi thắc mắc của bạn nhé! Cảm ơn và chúc bạn thành công.

Mọi chi tiết về Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : ceo@bravolaw.vn

Không có comment nào !

Để lại một trả lời