Quy định của pháp luật về việc mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn, theo quy định và người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty. Vậy quy định của pháp luật về việc mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần là gì?

Bài viết mới:

Để các nhà  đầu tư hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Bravolaw xin chia sẻ thông tin quy định của pháp luật về việc mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần cụ thể và chi tiết trong bài viết sau.

Quy định của pháp luật về việc mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Cổ phần, trái phiếu của công ty Cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, GT quyền sử dụng đất, GT quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác và phải được thanh toán đủ một lần.

1. Quy định về việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông công ty

Đối với trường hợp Cổ đông của công ty biểu quyết phản đối Nghị quyết về việc tổ chức lại công ty/ thay đổi quyền, nghĩa vụ của CĐ được quy định tại Điều lệ công ty thì Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Yêu cầu phải thể hiện bằng Văn bản, nội dung của Văn bản phải nêu rõ:

 • Tên, ĐC của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá cổ phần của CĐ sẽ dự định bán, lý do CĐ yêu cầu công ty mua lại CP.

Yêu cầu về việc mua lại cổ phần của Cổ đông phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại HĐCĐ thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại công ty/ thay đổi quyền, nghĩa vụ của CĐ được quy định tại Điều lệ công ty.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Cổ đông, công ty phải có nghĩa vụ mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp Cổ đông và công ty không thỏa thuận được về giá của cổ phần thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Công ty sẽ có trách nhiệm giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

2. Quy định về việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Quy định đối với việc công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán như sau:

HĐQT công ty có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

Trong các trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại HĐCĐ công ty quyết định;

HĐQT công ty quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với CPPT, theo quy định thì giá mua lại CP không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 130 của Luật DN 2014.

Đối với CP loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại CP không được thấp hơn giá CP trên thị trường;

Đôi với trường hợp công ty có thể mua lại CP của từng CĐ tương ứng với tỷ lệ CP của họ trong công ty, thì quyết định mua lại CP của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả CĐ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định mua lại CP được thông qua.

Nội dung của Thông báo phải có:

 • Tên, ĐC trụ sở chính của công ty, tổng số CP và loại CP được mua lại, giá mua lại CP hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để CĐ chào bán CP của họ cho công ty.

Cổ đông của công ty đồng ý bán lại CP cho công ty phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông báo.

Nội dung của Thông báo Chào bán CP phải có:

 • Đối với cổ đông là cá nhân: Họ, tên, ĐCTT, số Thẻ CCCD, Giấy CMND, Hộ chiếu/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, MSDN/ Số quyết định thành lập, ĐC trụ sở chính của cổ đông;
 • Số CP sở hữu và số CP chào bán;
 • Phương thức thanh toán của việc chào bán cổ phần;
 • Chữ ký của cổ đông chào bán hoặc Người ĐDTPL của cổ đông.
 • Theo quy định, công ty chỉ mua lại CP được CĐ chào bán trong thời hạn nói trên.

3. Quy định về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Công ty chỉ được quyền thanh toán CP được mua lại cho CĐ theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật DN 2014 nếu ngay sau khi công ty thanh toán hết số CP được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật DN 2014 được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại Khoản 4 Điều 111 của Luật DN 2014.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại CP,  công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng GT mệnh giá các CP được công ty mua lại, trừ trường hợp PL về chứng khoán có quy định khác.

Cổ phiếu xác nhận QSH cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch HĐQT & GĐ/ TGĐ phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ sau khi công ty thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng GTTS được ghi trong Sổ Kế Toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải tiến hành thông báo cho tất cả các chủ nợ biết.

Bạn đang muốn thành lập công ty? hãy liên hệ ngay công ty Bravolaw với dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và uy tín.

Bravolaw Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Bravolaw và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Bravolaw

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Bravolaw Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

5/5 - (1 vote)

Mọi chi tiết về Quy định của pháp luật về việc mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời