Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH là một trong những dịch vụ tư vấn tiêu biểu của tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh mà Bravo đang thực hiện. Với dịch vụ tư vấn này , khách hàng sẽ nhanh chóng giải quyết .

1. Tư vấn nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh :

Về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH ( 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên)  như thế nào ? nội dung bao gồm :

– Thay đổi tên công ty TNHH ( một hoặc hai thành viên trở lên ) ;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính ;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh ;

2. Căn cứ văn bản pháp luật :

– Luật Đầu tư ( 2005 ) ;

– Luật Doanh nghiệp ( 2005 ) ;

– Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước ;

–  Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

3. Hồ sơ và tài liệu cần cung cấp :

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu ) ;
  • Bản gốc đăng ký kinh doanh;
  • Bản chứng thực CMND (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên) ;
  • Bản chứng thực Chứng chỉ hành nghề (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…) ;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định) ;
  • Một số giấy tờ khác có liên quan ;
Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Tư vấn nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

4. Thủ tục, quy trình nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh :

Khách hàng tham gia dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH , sẽ được tư vấn đầy đủ , soạn thảo hồ sơ và tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; đồng thời thông báo tiến trình xử lý hồ sơ cho khách hàng.

  • Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
  • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã sửa đổi ;
  • Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu có);
  • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp cùng tư vấn viên ký và nhận Dấu pháp nhân);
  • Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu có);

 

Rate this post

Mọi chi tiết về Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Bài viết liên quan :

Không có comment nào !

Để lại một trả lời