Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Có Phải Nộp Thuế Hay Không?

Gần đây, có rất nhiều ý kiến cho rằng chủ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì được miễn thuế? Và nếu được miễn thì đó là thuế TNCN hay thuế TNDN? Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì bài viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ giải đáp hết thắc mắc của bạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có phải nộp thuế hay không

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của Công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Theo hướng dẫn thi hành thuế TNDN, tại điểm a, khoản 1, điều 2 thông tư này quy định:
“Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

Như vậy công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc đối tượng nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

Theo quy định tại Điểm 1.1, phần A và tiết d, Điểm 2.5, Mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ_CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định nêu trên, chủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các Khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng…

Rate this post

Mọi chi tiết về Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Có Phải Nộp Thuế Hay Không? xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời