Chia doanh nghiệp là gì?

Không có định nghĩa rõ ràng về chia doanh nghiệp là gì? nhưng có thể hiểu nội dung ý nghĩa của từ khóa này như sau:

Về việc thực hiện chia doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, công ty. Căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

1. Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

2. Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới

Chia doanh nghiệp là gì?

Nội dung được căn cứ tại luật doanh nghiệp 2020.

Về việc thực hiện thủ tục thì toàn bộ nội dung chia doanh nghiệp sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật và thực hiện, sau đó thông báo trên cổng thông tin điện tử quốc gia, doanh nghiệp mới được chia sẽ thực hiện thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố nơi công ty mới đăng ký trụ sở ở đó.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHIA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CHIA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH NHIỀU CÔNG TY

Khi đó các thành viên công ty mới thành lập sẽ được phân chia như sau: Tất cả thành viên của công ty bị chia đều là thành viên của các công ty mới được thành lập từ công ty bị chiaCác thành viên của công ty bị chia được chia thành từng nhóm tương ứng làm thành viên của các công ty mới thành lập từ công ty bị chia. Việc chia các nhóm thành viên này phải được thực hiện theo nguyên tắc nhất trí

 

CHIA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Chủ sở hữu công ty bị chia vẫn là chủ sở hữu của các công ty mới thành lập từ công ty bị chia

 

CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHIỀU CÔNG TY

Khi đó các cổ đông công ty mới được thành lập từ công ty bị chia sẽ được xử lý như sau: Tất cả các cổ đông của công ty bị chia đều là cổ đông của công ty mới được thành lập từ công ty bị chia Các cổ đông của công ty bị chia được chia thành từng nhóm tương ứng làm cổ đông của các công ty mới thành lập từ công ty bị chia. Việc chia các cổ đông của công ty bị chia thành các nhóm này phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cổ đông phản đối phương án đã quyết định về chia cổ đông thành các nhóm tương ứng có quyền yêu cầu công ty bị chia mua lại cổ phần của mình trước khi thực hiện chia công ty

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ CHIA

Tất cả các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia đều phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia. Trừ trường hợp chủ nợ và công ty mới thành lập từ công ty bị chia có thoả thuận khác. Khi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì chủ nợ có quyền yêu cầu một trong các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia thanh toán. Công ty được yêu cầu phải thanh toán khoản nợ đến hạn đó, đồng thời có quyền yêu cầu các công ty còn lại hoàn trả lại phần tương ứng mà họ phải gánh chịu.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Bravolaw về chia doanh nghiệp là gì?, cần tư vân và giải đáp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết về Chia doanh nghiệp là gì? xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : ceo@bravolaw.vn

Không có comment nào !

Để lại một trả lời