Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, vì những lý do như địa chỉ trụ sở chính không còn phù hợp, muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, mở rộng quy mô vốn,… mà doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hãy cùng Bravolaw tìm hiểu về các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về một trong các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 2 và 3 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; nội dung đăng ký thuế; thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Theo khoản 2, 3 và 4 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 
 • Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. 
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là những tư vấn về Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mọi vấn đề vướng mắc về pháp luật doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Bravolaw theo hotline 19006296 để được tư vấn, hỗ trợ. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư chúng tôi cam kết hỗ trợ, hướng dẫn: đầy đủ chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công.

Rate this post

Mọi chi tiết về Các trường hợp và thời hạn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Không có comment nào !

Để lại một trả lời