Bài viết với tag : "thuc pham chuc nang"

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng là một khâu bắt buộc khi muốn kinh doanh và lưu hành tự do sản… Chi tiết »

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng cũng như các thực phẩm khác, khi doanh nghiệp muốn quảng cáo để kinh doanh sản phẩm này cần… Chi tiết »

CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Xin giấy phép nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng

Tất cả các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm… Chi tiết »

Xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Tại Việt Nam, mảng kinh doanh thực phẩm chức năng đang có sức hút lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Các cơ quan… Chi tiết »