Bài viết với tag : "mẫu văn bản pháp luật"

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh KARAOKE

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh KARAOKE

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự… Chi tiết »

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)              … Chi tiết »

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Bravolaw xin tư vấn cho bạn các mẫu văn bản cũng như hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên đầy… Chi tiết »

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Loại… Chi tiết »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn mới nhất “Đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm” Dowload: tại đây CỘNG HOÀ XÃ HỘI… Chi tiết »

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : Luật DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Loại văn bản / tài liệu   Là… Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Văn bản pháp luật Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Loại… Chi tiết »