Bài viết với tag : "lữ hành quốc tế"

xin-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te-noi-dia

Hướng dẫn xin giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Kể từ ngày 01/01/2018 hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa được điều chỉnh bởi Luật Du Lịch 2017 thay vì Luật… Chi tiết »

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TÊN DOANH NGHIỆP:……   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         … Chi tiết »