Bài viết với tag : "dang ky kinh doanh"

Điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP… Chi tiết »

Xin giấy phép kinh doanh, bán hàng qua mạng

Xin giấy phép kinh doanh, bán hàng qua mạng

Theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP kể từ ngày 1/1/2014 các cá nhân hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử… Chi tiết »