Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Hãy cùng Bravolaw tìm hiểu về trình tự, thủ tục thực hiện công việc này.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bài bài viết mới:

Căn cứ pháp lý

Thủ tục với cơ quan thuế 

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bước 1: Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế nợ và đề nghị hoàn số tiền thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đi theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng giấy hoặc hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Bước 3: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, cơ quan thuế chuyển đi lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST gửi cho doanh nghiệp.

Bước 4: Trong 10 (mười) ngày làm việc kể ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm, doanh nghiệp phải thực hiện chuyển địa điểm trụ sở chính.

Thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh 

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách thành viên/người đại diện theo ủy quyền/cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài/thành viên hợp danh;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành/Đại hội đồng cổ/các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm, doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Rate this post
Exit mobile version