Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả mà không muốn giải thể thì chủ doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Hãy cùng Bravolaw tìm hiểu về vấn đề này.

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Quyết định của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/Hội đồng quản trị/các thành viên hợp danh

Biên bản họp của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/Hội đồng quản trị/các thành viên hợp danh

Trình tự, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đồng thời thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Bước 1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp mới năm 2020, thời hạn thông báo đã rút ngắn từ 15 ngày xuống 03 ngày làm việc.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Bravolaw hy vọng qua bài viết Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông báo giúp ích được cho bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp hay tư vấn xin vui lòng nhấc máy gọi điện vào tổng đài 24/7: 1900.6296 để được chuyên viên tư vấn và giải đáp mọi thắc của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn thành công!

Rate this post
Exit mobile version