Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế có bị phạt không?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Ngoài tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì công ty có thể góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật,…. Song những tài sản đó phải được định giá đúng giá trị thực tế và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn cố ý vi phạm thì có bị phạt không? Nếu có thì mức phạt như thế nào? Hãy cùng Bravolaw tìm hiểu về vấn đề này.

Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế có bị phạt không?

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động

Theo Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

– Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

– Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Như vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm định giá tài sản đúng với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn

Mức xử phạt đối với hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế

Theo điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư quy định: 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

Đồng thời doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn.

Trên đây là những chia sẽ của Bravolaw về Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế có bị phạt không?. Qua bài viết mong rằng giúp được bạn trong quá trình thực hiện, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp và tứ vấn xin vui lòng nhấc máy gọi điện cho chúng tôi qua Hotline: 1900.6296 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn nhé!

Rate this post
Exit mobile version