Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH thì sẽ tốt hơn?

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH thì sẽ tốt hơn?

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH thì sẽ tốt hơn? Giữa hai loại hình doanh nghiệp này có gì giống và khác nhau? Thủ tục thành lập công ty cổ phần hiện nay ra sao? Thủ tục thành lập công ty TNHH có gì cần chú ý? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw tìm hiểu vấn đề này nhé.

Công ty cổ phần là gì?

Khi muốn thành lập công ty thì dịch vụ thành lập công ty cổ phần là một trong những vấn đề được nhiều quý khán giả quan tâm đến. Có thể thấy việc nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH luôn được quan tâm. Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình công ty có số lượng thành viên hạn chế; các thành viên cùng góp vốn; cùng quản lý; cùng chia lãi; cùng chịu lỗ dựa trên tỉ lệ phần vốn góp vào công ty.

Theo pháp luật thực định, công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

+ Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; 

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; 

+ Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo các điều kiện pháp luật quy định

Sự giống nhau giữa công ty cổ phần và TNHH

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? Hai loại hình này giống nhau thế nào?

Hai loại hình công ty này có các điểm cơ bản sau là giống nhau:

– Tất cả thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và TNHH

Tuy nhiên, hai loại hình này cũng có nhiều khác biệt mà bạn cần biết để lựa chọn hình thức công ty phù hợp nhất.

– Số lượng thành viên:

– Vốn điều lệ:

– Khả năng huy động vốn:

– Chuyển nhượng vốn:

– Cơ cấu tổ chức:

Với những quy định nêu trên, bạn đọc có thể cân nhắc trước việc thành lập công ty TNHH. Tuy nhiên, để chọn dịch vụ thành lập công ty TNHH hay cổ phần còn tùy vào những trường hợp cụ thể. Để có được lời khuyên hữu ích hãy cùng tìm hiểu dưới đây để trả lời cho câu hỏi nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH nhé.

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH thì sẽ tốt hơn?

Xét về phương diện quản lý doanh nghiệp thì công ty cổ phần và công ty TNHH sẽ có nhiều lợi thế hơn, vì có nhiều cổ đông/thành viên góp vốn tham gia điều hành công việc kinh doanh nên có thể san sẻ áp lực, các thành viên có trình độ kiến thức khác nhau nên có thể bổ sung cho nhau kỹ năng quản trị doanh nghiệp.

Trong khi đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân người chủ sẽ chịu nhiều áp lực hơn do phải 1 mình quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Còn loại hình công ty hợp danh, dù được quy định trong Luật doanh nghiệp hiện hành nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Có thể thấy công ty cổ phần và TNHH được nhiều người lựa chọn. Để trả lời chính xác cho câu hỏi nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến từng ưu và nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp này dưới đây:

Công ty cổ phần

Theo Điều 111 Luật doanh nghiệp hiện hành (Luật số: 59/2020/QH14):

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Ưu điểm của công ty cổ phần

Nhược điểm của công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Theo Điều 74 Luật doanh nghiệp hiện hành (Luật số: 59/2020/QH14):

Ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Thông qua những ưu điểm, nhược điểm của việc thành lập công ty cổ phần hay TNHH, rất mong là bạn đọc đã tìm được đáp án cho câu hỏi nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. Nếu mong muốn thành lập doanh nghiệp tiết kiệm, hiệu quả. Hãy nhanh chóng liên hệ với Luật Bravolaw nhé.

Rate this post
Exit mobile version