Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bravolaw sẽ tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; từ đó khách hàng có thể hiểu và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại hình thành lập công ty này.Khác với Công ty TNHH 1 thành viên, loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số lượng cổ đông, thành viên lớn hơn, nên mức độ, quy mô cũng như trách nhiệm thành viên cũng có nhiều điểm lưu ý hơn.

1. Những quy định pháp luật về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên :

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp (29/11/2005),  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó:

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Những đặc điểm của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên :

–  Về vốn và chuyển nhượng vốn :

– Về tư cách thành viên công ty :

 

Rate this post
Exit mobile version