Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Thành lập công ty cổ phần năm 2022

Công ty cổ phần là loại hình được rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh lựa chọn, luật doanh nghiệp hiện hành quy định về nhiều loại hình doanh nghiệp cũng như cơ cấu tổ chức hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp, trong đó mô hình công ty cổ phần được xem là mô hình phát triển lớn nhất trong các loại hình doanh nghiệp bởi số lượng cổ đông không hạn chế, với cơ chế chặt chẽ để có thể quản lý được các cổ đông tham gia góp cổ phần do vậy cũng được luật mới khá chú trọng. Vậy công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng không giới hạn, tối thiểu có 03 cổ đông và không quy định tối đa. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp; cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Về thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần cũng tương tự như thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp khác, bài Viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ nêu rõ từng bước thành lập công ty cổ phần trong năm 2022.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về số lượng thành viên tham gia góp vốn vào công ty

Để thành lập công ty cổ phần phải đảm bảo có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập và không giới hạn số lượng tối đa. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp đều có số lượng tối thiểu phải là 03 cổ đông.

Điều kiện về đặt tên công ty cổ phần

Tên công ty phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về đặt tên doanh nghiệp. Tên không được đặt với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước trên phạm vi toàn quốc.

Để tra cứu tên khách hàng có thể liên hệ Luật Bravolaw để được tư vấn hỗ trợ tra tên miễn phí cho khách hàng. Luật Bravolaw sẽ dựa vào các thông tin khách hàng cung cấp để kiểm tra các thông tin khách hàng cung cấp có bị trùng với doanh nghiệp đã đăng ký hay không. Nếu đã trùng Luật Bravolaw sẽ tư vấn cho khách hàng các thông tin để tên công ty có thể đặt hợp lệ.

Điều kiện về đặt trụ sở công ty

Thành lập công ty cần phải có trụ sở để hoạt động. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp không được phép đăng ký tại chung cư và nhà tập thể. Đối với khách hàng lựa chọn tòa nhà thương mại thì cần phải cung cấp thêm giấy phép xây dựng của tòa nhà.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty khách hàng cần nắm bắt ngành nghề chính mà doanh nghiệp sẽ tiến hành kinh doanh sau khi thành lập. Từ những thông tin trên Luật Bravolaw sẽ tư vấn cho khách hàng các nhóm nghề liên quan để bổ sung thêm vào giấy phép đăng ký kinh doanh phục vụ cho việc phát triển của doanh nghiệp sau này. Lưu ý các ngành nghề này đều phải được mã hóa đầy đủ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là khoản vốn do các cổ đông trong công ty góp vào.  Vốn điều lệ hiện nay không quy định mức tối tiểu hoặc tối đa doanh nghiệp có thể đăng ký dựa theo ngành nghề kinh doanh của mình và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Công ty cổ phần có thể có các chức danh như giám đốc, tổng giám đốc chủ tich hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng cổ đông công ty. Mỗi người góp vốn vào công ty đều phải thỏa mãn các điều kiện về quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như về quản lý điều hành doanh nghiệp.

Nhà đầu tư kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh) Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

Quyền thành lập công ty: Nhà đầu tư kinh doanh có quyền thành lập công ty khi không thuộc 1 trong 6 đối tượng bị cấm dưới đây.

Như vậy ngoại trừ 6 trường hợp trên thì nhà đầu tư kinh doanh đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Quy trình dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty khách hàng cần phải tuân thủ theo những bước sau đây.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Lưu ý về trụ sở chính khi thành lập công ty cổ phần:

+ Theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đất đai khi đăng ký trụ sở doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư hoặc khu tập thể.

+ Nếu là nhà riêng thì không cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Đối với trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở tại tòa nhà thương mại thì cần phải có giáy tờ về tòa nhà chứng minh địa chỉ có chức năng thương mại.

Lưu ý về cách đặt tên công ty khi thành lập công ty cổ phần:

+ Trước khi thành lập công ty cổ phần, Luật Bravolaw sẽ tiến hành tra cứu tên công ty trước để tránh việc đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Một số lưu ý khi đặt tên công ty đối với loại hình công ty cổ phần là: Tên công ty cần phải có loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần + tên ngành nghề kinh doanh chính nếu có +  tên riêng để phân biệt với các doanh nghiệp khác.

+ Tên công ty đặt là tiếng việt, không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

+ Một cái tên hay thường là một cái tên dễ nhớ, dễ đọc, và gắn liền với ngành nghề kinh doanh, thương hiệu hoặc logo của công ty với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập công ty cổ phần chúng tôi sẽ tư vấn khi đặt tên công ty trong từng trường hợp cụ thể.

Lưu ý khi đăng ký ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

+ Doanh nghiệp được phép kinh doanh toàn bộ các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm; ngành nghề lựa chọn mã cấp 4 theo hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân; trường hợp ngành nghề không có trong hệ thống sẽ làm theo quy định của luật chuyên ngành.

+ Khi thành lập doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ cần phải đăng ký các ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh sau khi thành lập.

+ Hiện nay ngành nghề sẽ không thể hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh của bộ kế hoạch và đầu tư.

+ Vào trang thông tin điện tử: dangkykinhdoanh.gov => sau đó đánh mã số doanh nghiệp vào sẽ tra cứu được toàn bộ thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chính vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn tránh trường hợp doanh nghiệp chọn các ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh được quy định trong Luật đầu tư.

Lưu ý về đăng ký mức vốn điều lệ của công ty cổ phần.

+ Luật không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa, nhưng doanh nghiệp có thể tự đăng ký mức vốn điều lệ theo nhu cầu từng dự án, tình hình kinh doanh của công ty.

+ Về thời hạn góp vốn, luật quy định trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, các cổ đông cam kết góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký. Nếu không góp đủ số vốn trên phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ.

Lưu ý khi đăng ký người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

+ Công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật cụ thể tại điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

+Trường hợp Điều lệ công ty không quy định về đại diện pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

+ Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, thì khi đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Tỷ lệ vốn góp của các cổ đông liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông, chia lợi nhuận hoặc rủi do đều căn cứ vào tỷ lệ vốn góp của cổ đông.

Bước 2: Luật Bravolaw sẽ tiến hành soạn thảo, nộp hồ sơ và tiến hành khắc dấu công ty cho khách hàng

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Vậy thành lập công ty cổ phần gồm những gì? Các bước thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Về hình thức nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần như sau.

Khắc dấu công ty

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Loại hình doanh nghiệp Ưu điểm Hạn chế
Công ty cổ phần – Là loại hình được ưa chuộng nhất hiện nay, thích hợp với những công ty phát triển theo dạng tập đoàn hoặc chuỗi các cửa hàng lớn.– Có tư cách pháp nhân và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Khả năng huy động vốn cao và linh hoạt hơn, do công ty cổ phần được phép phát hành các loại chứng khoán để tăng thêm số lượng cổ phần.

– Tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình sau 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Quản lý, điều hành sẽ phức tạp hơn các loại hình khác do đặc điểm không hạn chế số lượng tối đa về số lượng cổ đông. Vì vậy, trong nội bộ dễ có sự đối kháng giữa các nhóm cổ đông.– Không được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu chuyển nhượng trong trường hợp này thì không được quyền biểu quyết.

– Chế độ tài chính, kế toán của công ty cổ phần cũng bị ràng buộc chặt chẽ hơn các loại hình khác.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Luật Bravolaw

Đối với dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói giá rẻ tại Luật Bravolaw, quý khách hàng luôn được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như những giai đoạn hoạt động đầu tiên. Trước khi thành lập công ty quý đơn vị sẽ được tư vấn về những vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị:

Trong quá trình thực hiện các thủ tục Luật Bravolaw sẽ thay mặt quý công ty thực hiện các thủ tục với các cơ quan nhà nước như: nộp, rút, nhận hồ sơ; theo dõi tiến trình và thông báo kết quả hồ sơ; nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thủ tục được hoàn tất; Soạn và nộp hồ sơ đăng ký dấu cho công ty; thực hiện thủ tục khác liên quan đến quá trình thành lập công ty.

Trên đây là những thông tin chuyên sâu về tư vấn thành lập công ty cổ phẩn năm 2022. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình thành lập doanh nghiệp cần tìm hiểu giải đáp, vui lòng liên hệ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật Bravolaw để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Rate this post
Exit mobile version