Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Hồ sơ thành lập công ty năm 2022

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cần phải nắm bắt được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cụ thể mới có thể thành lập công ty theo quy định. Vậy hồ sơ thành lập công ty cần những gì? Luật Bravolaw xin mời khách hàng theo dõi bài viết của Luật Bravolaw dưới đây để nắm rõ thông tin chi tiết.

Căn cứ pháp luật:

Hồ sơ thành lập công ty gồm những loại hình nào?

Hiện nay căn cứ theo Luật định có tất cả 5 loại hình doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình cụ thể mà pháp luật quy định quy trình thủ tục đăng ký thành lập công ty gồm những giấy tờ khách nhau. Các loại hồ sơ của loại hình doanh nghiệp hiện nay bao gồm:

Trong đó hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên và hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên và hồ sơ công ty cổ phần là  3 loại hồ sơ mà được nhiều nhà đầu tư kinh doanh quan tâm nhất hiện.

Cách chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty

Dựa vào số lượng thành viên tham gia góp vốn doanh nghiệp sẽ chọn được loại hình công ty như:

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp riêng. Chính vì vậy khi thành lập doanh nghiệp cần phải xem xét số lượng thành viên tham gia góp vốn của doanh nghiệp để lựa chọn loại hình công ty.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Đối với công ty tnhh 1 thành viên phù hợp với các doanh nghiệp có 1 thành viên tham gia góp vốn vào doanh nghiệp. Để đăng ký thành lập công ty cần phải có hồ sơ sau đây:

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Đối với công ty tnhh 2 thành viên số lượng thành viên tham gia góp vốn theo quy định là từ 2 đến 50 thành viên

Khi thành lập doanh nghiệp khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần cần số lượng thành viên từ 3 thành viên cổ đông trở lên

Hồ sơ thành lập công ty công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2022. Nhìn chung về thủ tục khá khó khăn nếu khách hàng không nắm rõ được. Để tiết kiệm chi phí khách hàng nên liên hệ với Luật Bravolaw để nghe tư vấn chuyên sâu của chuyên viên trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty.

Rate this post
Exit mobile version