Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Để tiến hành đăng ký hoạt động doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết điều kiện đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp luật

Chủ thể có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp

Căn cứ điều 17 luật doanh nghiệp 2020; quy định về chủ thể thành lập doanh nghiệp tại sau:

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này,

Như vậy, mọi tổ chức cá nhân đều có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ điều 6 văn bản số 08/VBHN-BTC; quy định về điều kiện chung đối với tổ chức, cá nhân tham gia thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:

Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Doanh nghiệp bảo hiểm là công ty trách nhiệm hữu hạn

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, ngoài đáp ứng các điều kiện chung khi tham gia đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với tổ chức nước ngoài:

Đối với tổ chức Việt Nam:

Doanh nghiệp bảo hiểm là công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, ngoài đáp ứng các điều kiện chung khi tham gia đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có tối thiểu 02 cổ đông là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập.

Điều kiện về vốn khi tham gia đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:

a, Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam;

b, Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam;

c, Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

a, Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam;

b, Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam;

c, Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi muốn gửi tới quý khách hàng. Hy vong bài viết bổ ích với bạn đọc! Hãy liên hệ với Luật Bravolaw khi cần tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Rate this post
Exit mobile version