Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Tìm hiểu mã số doanh nghiệp hay mã số của công ty sau khi được thành lập

Bạn đang thắc mắc về mã số doanh nghiệp hay mã số của công ty sau khi được thành lập. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw để nắm rõ chi tiết nhé.

Bạn đang thắc mắc về mã số doanh nghiệp hay mã số của công ty sau khi được thành lập. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw để nắm rõ chi tiết nhé.

Theo Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP/2021 quy định về Mã số doanh nghiệp, đồng thời cũng mà mã số thuế, mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp chỉ được cấp duy nhất một mã số doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp đươc cấp mã số doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp chấp dứt hoạt động đồng thời mã số doanh nghiệp cũng bị mất hiệu lực. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện mã số này được cấp cho các đơn vị phụ thuộc đồng thời cũng là mã số của đơn vị phụ thuộc nếu trên.Mã số đơn vị kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số doanh nghiệp thông thường có 10 chữ số, mã số đơn vị phụ thuộc thông thường só 13 chữ số, mã số địa điểm kinh doanh có 5 chữ số. Đối với doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư thì mã số doanh nghiệp cũng là Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
 2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.
 3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 4. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.
 5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 6. Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.
 7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.
 9. Đối với các doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do Cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Bravolaw

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi ;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung về mã số doanh nghiệp hay mã số của công ty sau khi được thành lập. Nếu còn đang băn khoăn về quyền lợi của thành viên khi tham gia vào công ty, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Bravolaw để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Rate this post
Exit mobile version