Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện có phải bố trí kế toán trưởng?

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đơn vị kế toán (ĐVKT) nên phải bố trí kế toán trưởng. Đối với tổ chức phi chính phủ nếu là đơn vị kế toán thì cũng phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Đây là quy định được Luật Kế toán 2015 nêu rõ tại Khoản 1, Điều 49: ĐVKT phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Bài viết mới:

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện có phải bố trí kế toán trưởng?

I. Kế toán trưởng – KTT

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy KT của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong ĐVKT.

KTT của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong ĐVKT và giúp Người ĐDTPL của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại ĐVKT.

Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của Người ĐDTPL của đơn vị kế toán; trường hợp có ĐVKT cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của KTT của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường hợp ĐVKT cử người phụ trách kế toán thay KTT thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật KT 2015 và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho KTT quy định tại Điều 55 của Luật KT 2015.

KTT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của KTT phù hợp với từng loại ĐVKT.

II. Quy định về việc phải có kế toán trưởng khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Hiện nay, một số văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài, chi nhánh các công ty, các tổ chức phi chính phủ không có kế toán trưởng/người phụ trách kế toán do cơ cấu tổ chức khá đơn giản.

Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 49 Luật Kế toán 2015 có quy định như sau: ĐVKT phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Theo Điều 2 và Khoản 4, Điều 3 Luật Kế toán 2015 ĐVKT là cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Tại Khoản 1, 2, Điều 20 của Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định như sau:

ĐVKT phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm KTT.

Về phụ trách kế toán (KT)

Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực Nhà nước bao gồm: ĐVKT chỉ có một người làm KT hoặc một người làm KT kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm KTT mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách KT mà không bắt buộc phải bố trí KTT.

III. Kết luận

Căn cứ các quy định trên thì chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đơn vị kế toán nên phải bố trí kế toán trưởng theo quy định.

Đối với tổ chức phi chính phủ nếu là đơn vị kế toán thì đơn vị phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài không phải là đơn vị kế toán do đó không cần phải bố trí kế toán trưởng mà chỉ phải bố trí người phụ trách KTT

Việc ký chứng từ kế toán phải tuân theo các quy định của Luật Kế toán 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Bạn đang muốn thành lập công ty? hãy liên hệ ngay công ty Bravolaw với dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và uy tín.

Bravolaw Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Bravolaw và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Bravolaw

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Bravolaw Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Rate this post
Exit mobile version