Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Có thể chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình công ty không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này gây khó khăn, phức tạp cho các doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần và công ty hợp danh là phải qua bước trung gian là chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 đã có quy định giải quyết được vướng mắc này của doanh nghiệp. Điều kiện chuyển đổi sẽ được trình bày cụ thể dưới đây.

Theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Có thể chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình công ty không?

Thứ nhất: Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện như ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Thứ hai: Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

Thứ ba: Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

Thứ tư: Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Theo khoản 3 điều này thì công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin giải đáp về việc Có thể chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành các loại hình công ty không? Mọi vấn đề vướng mắc về pháp luật doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Bravolaw theo hotline 1900.6296 để được tư vấn, hỗ trợ. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư chúng tôi cam kết hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công.

 

Rate this post
Exit mobile version