Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể có sự thay đổi dẫn đến có sự sai khác về các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cần phải thay đổi. Vậy các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định ra sao? Trong bài viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ cung cấp thông tin trên đến quý bạn đọc.

1.Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung các nội dung giấy chứng nhận tại Điều 28 Luật này. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện 4 nội dung:

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);
  4. Vốn điều lệ.

Do vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin này thì phải tiến hành thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.Thủ tục thực hiện thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Bravolaw. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi mời quý khách hàng liên hệ đến Hotline để được tiếp nhận.

Rate this post
Exit mobile version