Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Các bước thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp nhanh

Thủ tục giải thể công ty sẽ chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp nên các bước thực hiện tương đối phức tạp đặc biệt là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty. Năm 2020 thời gian hoàn thành thủ tục giải thể công ty sẽ mất tầm 03 – 06 tháng, các công việc cần làm trong thủ tục xin giải thể doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy trình sau:

Bài viết mới:

Công ty được coi đã chấm dứt hoạt động khi nào?

Chủ doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể công ty để chấm dứt hoạt động công ty. Do đó vấn đề pháp lý “Thời điểm được coi đã chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty” là vấn đề quan trọng. Theo luật sư thì:

1. Thời điểm công ty không phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế được tính từ ngày nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế. Do đó khi hoàn thiện sổ sách kế toán công ty chỉ phải hoàn thiện đến thời điểm đã nói.

2. Thời điểm công ty không phát sinh nghĩa vụ về đóng thuế, phạt thuế là thời điểm cơ quan thuế cấp giấy xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp.

3. Thời điểm công ty hoàn thành thủ tục giải thể.

4. Thời điểm hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động là thời điểm phòng đăng ký kinh doanh cấp Quyết định giải thể cho doanh nghiệp.

Các bước thủ tục giải thể công ty

1.  Bước một là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty tại cơ quan quản lý thuế quản lý đơn vị hiện tại. Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm: Công văn xin đóng mã số thuế; Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế và 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:

2. Bước hai là doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.

3. Bước ba là thủ tục hủy dấu công ty tại cơ quan công an đối với doanh nghiệp được cấp dấu trước ngày 01/07/2015 và nộp thông báo hủy dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp dấu sau ngày 01/07/2015.

4. Bước bốn là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ xin trả giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh

1.  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo quyết định giải thể đó đến Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

Ngoài việc phải thực hiện thủ tục thông báo quyết định giải thể với Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể và biên bản họp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Những tiện ích trong dịch vụ giải thể công ty trọn gói của công ty Luật Bravolaw

1.  Khó khăn thường gặp khi giải thể công ty bao gồm:

Công ty luậtBravolaw nhận giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh. Mọi yêu cầu báo giá dịch vụ giải thể ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ Luật sư chúng tôi khảo sát tình trạng doanh nghiệp của bạn từ đó tư vấn hướng triển khai thủ tục giải thể công ty nhanh.

Rate this post
Exit mobile version